ΌΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ

1. Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό με ευθύνη και με κίνδυνο του αγοραστή. Η πωλήτρια εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη.

2. Τα έξοδα παραδόσεως και παραλαβής των πωληθέντων εμπορευμάτων φέρει πάντοτε ο αγοραστής.  Επιπροσθέτως, ο αγοραστής, για κάθε τραπεζική συναλλαγή από τράπεζες εκτός Ελλάδος, επιβαρύνεται με το ποσό των 4 ευρώ.

3. Τα χρώματα και οι διαστάσεις στα είδη μπορεί να διαφέρουν κατά τι, από τα αναγραφόμενα.

4. Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές.

5. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

6. Μέχρι την εξόφληση της παραγγελίας, η κυριότητα των εμπορευμάτων παρακρατείται από την πωλήτρια εταιρία.

7. Η κατάθεση χρηματικής προκαταβολής ή εξόφλησης της παραγγελίας γίνεται στους παρακάτω λογαριασμούς:

—————–

- Τράπεζα Πειραιώς, Αρ. Λογ.: 6754 115618 560

ΙΒΑΝ: GR12 0171 7540 0067 5411 5618 560, δικαιούχος: Σιαπατόρη Ελένη, Παπαγεωργίου Αντώνης

—————–

-Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ.: 12120029579

ΙΒΑΝ: GR23 0110 1210 0000 1212 0029 579, δικαιούχος : Παπαγεωργίου Αντώνιος, Σιαπατόρη Ελένη

—————–

- Τράπεζα ALPHA Αρ. Λογ.: 386-002101-053570

ΙΒΑΝ: GR33 0140 3860 3860 0210 1053 570,  δικαιούχος: Παπαγεωργίου Καλλιόπη, Παπαγεωργίου Αντώνιος, Σιαπατόρη Ελένη

—————–

8. Στο χαρτί της κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμό σας και θα πρέπει να ενημερώσετε τηλεφωνικά για την όποια τραπεζική συναλλαγή σας.

9. Για κάθε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.